Menu

KoldingPortal

Din lokale indgang til nettet

Offentlige

Kolding Kommune
Akseltorv 1, 6000 Kolding
www.kolding.dk
www.facebook.com ... 
www.linkedin.com ... 

Bibliotek

Kolding Bibliotek
www.koldingbib.dk

Politi

Sydøstjyllands Politi
Holmboes Allè 2, 8700 Horsens
www.politi.dk/Sydoestjylland
Lokalpolitiet i Kolding
Birkemose Allé 23-25 6000 Kolding. Tlf. 114.
www.politi.dk ... 

Business Kolding

Business Kolding
Akseltorv 8, 6000 Kolding
Kolding Kommune og medlemmerne i Kolding Handelsråd, Kolding Turistforening og Foreningen Business Kolding.
www.businesskolding.dk

BlueKolding
Koldings miljø-, energi- og klimaselskab.
www.bluekolding.dk

Trekantområdet

Trekantområdet Danmark
Kolding Åpark 1, 6000 Kolding
www.trekantomraadet.dk
og
www.kolding.dk/borger/planer ...

Nyt fra kommunen

Kommuneplan

Revision af Kommuneplan 2013 - 2025
Planstrategiens temaer:
• Digitalisering af kommuneplanen.
• Indarbejde strategi for almene boliger.
• Indarbejde bylivsstrategi.
• Indarbejde arkitekturstrategi.
• Indarbejde kommende helhedsplaner for Kolding,    Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld.
• Tilslutning til motorvejen ved Ødisvej.
• Ringvejsforbindelse syd for Vonsild og Dalby.
• Revurdering af Fjordbyen ved Marina Syd.
• Revurdering af Nordic Synergy Park.
• Udpege områder, der kan omdannes og fortættes i de  eksisterende byområder.
• Revidere særligt værdifulde landskaber.
• Revidere uforstyrrede landskaber.
• Udarbejde retningslinjer for naturpark Lillebælt.
• Udarbejde retningslinjer Det grønne Danmarkskort.
• Revidere skovrejsningsområder.
• Placering af 3 udvalgsvarebutikker over 2000 m2
 i Kolding
Kilde: www.kolding.dk ... (PDF).

Investeringsfond til Koldings udvikling
www.kolding.dk/aktuelt-nyheder ...

Kommunalt